Kisah-kisah berikut yang terdapat dalam kitab suci Tipitaka, namun berikut kami sajikan beberapa cerita yang dapat menambah pengetahuan Dhamma serta keyakinan kita kepada Tiratana.

Anathapindika
(Kisah seorang hartawan yang menjadi miskin)
Culakala
(Kisah seorang Upasaka yang taat)
Culapanthaka
(Kisah seorang Bhikkhu yang sangat bodoh)
Culekasataka
(Kisah Brahmana dengan sebuah pakaian luar)
Kisagotami
(Kisah Sang Buddha menghidupkan anak yang meninggal dunia)
Deva Ankura
(Kisah seorang dewa yang berbuat kebajikan)
Induk Babi Muda
(Kisah seekor induk babi muda)
Kosiya
(Kisah hartawan yang kikir)
Sariputta Thera
(Kisah keyakinan seorang bhikkhu)
Sirima
(Kisah seorang pelacur wanita yang cantik)
Tambadathika
(Kisah seorang penjagal Istana)
Alavaka
(Si Raksasa Makhluk Pemakan Daging Manusia yang Menjadi Sadar)
Ambapali
(Wanita Tunasusila yang Kemudian Menjadi Seorang Arahat)
Bimbisara
(Raja Pertama Penyokong Sang Buddha)
 Sikap Sang Buddha terhadap keuatan gaib
Sang Buddha dan Petani Kasibharadvaja
Khema
(Ratu Cantik yang Menjadi Siswa-Utama-Wanita Sang Buddha)
Magandiya
(Gadis Cantik yang Menaruh Dendam terhadap Sang Buddha)
Nasihat terakhir Sang Buddha
Nyanyian kemenangan Sang Buddha
Maha Pajapati Gotami
(Pembentukan Sangha Bhikkhuni)
Raja Pasenadi Kosala
(Raja Pendukung Sang Buddha)
Sona
(Bhikkhu yang Berlatih Terlalu Keras)
Subhadda
(Pentahbisan Terakhir Semasa Sang Buddha Masih Hidup)
Sujata
(Dan Khotbah tentang 7 Tipe Istri)
Hari terakhir Sang Buddha
Upali
(Sikap Sang Buddha Terhadap Guru-Guru Agama Lain)
Visakha
(Wanita Penyokong Terbesar Sang Buddha)


Keluarga Mahasiswa Buddhis Banjarmasin
© Mei 1998